Seagulls-Kobrat -ottelun tulos jää voimaan

Kuvitus_Yleiskuva-01

Suomen Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö on käsitellyt 8.3. pelatun Korisliiga-ottelun Seagulls-Kobrat tapahtumat ja päättänyt jättää lopputuloksen (86-84) voimaan.

Seagulls – Kobrat –ottelun jälkeen selvisi, että ottelun pöytäkirjassa on merkintä, joka ei ole ottelun tapahtumien mukainen. Ottelun 3. jaksolla tilanteen 54-50 jälkeen Helsinki Seagullsin Raymond Cowels III:lle merkittiin kori, jota ei kuitenkaan koskaan tehty. Asia on todennettu ottelutallenteelta. Kun ottelun varsinainen peliaika on päättynyt 73-73 on Helsinki Seagullisilla kaksi (2) ylimääräistä pistettä.

Koripallon virallisten pelisääntöjen mukaan, mikäli pöytäkirjan ja tulostaulun välillä on sellainen ristiriita, jonka syytä ei voida selvittää, pöytäkirja on ensisijainen ja tulostaulun näkymä korjataan pöytäkirjan mukaiseksi. Ottelun toimitsijat toimivat päinvastaisella tavalla, joten kyseessä on lähtökohtaisesti ollut sääntörikkomus.

Siitä huolimatta, että ottelun joukkueista kumpikaan ei tehnyt vastalausetta, päätti sääntö- ja kurinpitoyksikkö ottaa asian käsittelyyn Koripalloliiton kurinpitosääntöjen nojalla. Kurinpitosääntöjen mukaan tietoon tullut rikkomus voidaan ottaa käsiteltäväksi painavista syistä, vaikka siitä ei olisi tehty ilmoitusta tai raporttia.

Käsittelyssään sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoi tapahtuneen olevan huippukoripallo-ottelussa sattuneeksi varsin poikkeuksellinen, ja että sitä voidaan tarkastella sekä koripallon virallisten pelisääntöjen, kilpailusääntöjen että kurinpitosääntöjen näkökulmasta.

Pelisääntöjen näkökulmasta kyse on pöytäkirjaa pidettäessä tapahtuneesta erehdyksestä. Jos pöytäkirjaa pidettäessä tapahtunut erehdys huomataan sen jälkeen, kun päätuomari on allekirjoittanut pöytäkirjan, erehdystä ei voi enää korjata pelisääntöjen nojalla. Näin ollen ottelun lopputulosta ei voida enää sääntöjen puitteissa muuttaa eikä Kobria todeta ottelun voittajaksi, vaikka joukkue todellisuudessa tekikin vastustajaansa enemmän pisteitä varsinaisen peliajan kuluessa.

Kilpailusääntöjen näkökulmasta asian enempi käsittely edellyttäisi sitä, että siitä olisi tehty vastalause ottelutapahtuman yhteydessä. Sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoi kilpailusääntöjen nojalla voivansa omasta aloitteestaan tutkia vain kysymyksiä, jotka liittyvät pelaajan edustuskelpoisuuteen tai tuomarin esteellisyyteen, ei sen sijaan ottelun toimitsijoiden toimintaan. Vastalausetta ottelusta ei tehty.

Kurinpitosääntöjen nojalla sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoi voivansa sinänsä sanktioida joukkuetta ottelun mitätöimisellä ja mahdollisen uusintaottelun määräämisellä. Yksikkö totesi kuitenkin, että joukkueeseen kohdistuvaan rangaistukseen ei lähtökohtaisesti ole perusteita siksi, ettei sääntörikkomus ole joukkueen tai kenenkään sen jäsenen tekemä. Vaikka toimitsijoiden järjestäminen otteluun on kotijoukkueen vastuulla, toimitsijat eivät edusta joukkuetta tai seuraa eikä joukkueella tai seuralla ole oikeutta tai mahdollisuutta valvoa tai ohjata toimitsijoiden toimintaa ottelun aikana.

Joukkueen rankaiseminen ottelun toimitsijoiden virheellisen menettelyn johdosta tulisi sääntö- ja kurinpitoyksikön mukaan kyseeseen silloin, jos virheellistä menettelyä olisi pidettävä tahallisena edun tavoitteluna kotijoukkueen hyväksi.

Käsittelyssään sääntö- ja kurinpitoyksiköllä oli käytössään ottelun toimitsijoiden, erotuomareiden sekä ottelussa pelanneiden seurojen edustajien lausunnot. Selvityksistä ei ilmennyt sääntö- ja kurinpitoyksikön mukaan mitään sellaista, mikä antaisi aiheen epäillä tahallisuutta. Toiminta vaikutti olleen lähinnä ajattelematonta tai huolimatonta siinä mielessä, että toimitsijat ovat antaneet painoarvoa tulostaulun näyttämälle tilanteelle, vaikka heidän olisi tullut tietää/muistaa pöytäkirjan ensisijaisuus tällaisessa tilanteessa.

Vaikka sääntö- ja kurinpitoyksikkö katsoi, ettei riittäviä perusteita ottelutuloksen mitätöimiseen ole, totesi yksikkö ottelun toimitsijoiden menetelleet ottelussa virheellisesti. Päätöksessään yksikkö katsoi, että toimitsijoiden rankaiseminen ilman tahallisuutta muutoin kuin lievästi, ei ole otteluiden järjestämisen kannalta tai muutenkaan lajin edunvalvonnan näkökulmasta tarpeen.

Näin ollen sääntö- ja kurinpitoyksikkö päätti rajoittaa ottelun kirjurin ja apukirjurin toimintatehtäviä siten, etteivät he saa toimia Seagullsin seuraavassa kotiottelussa 18.3. toimitsijoina missään tehtävässä. Tilastonpitäjille annettiin varoitus.

Comments