Kentältä johtajuuteen 2021

Mentoriohjelma tukee koripalloilijoiden siirtymistä työelämään, ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua. Mentoreina toimivat koripallotaustaiset asiantuntijat, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja -näkemystään sekä ammatillisia verkostojaan.

Nyt käynnistettävä Kentältä johtajuuteen 2021 -mentoriohjelma on yksi tapa olla osana Finnish Basketball Hall of Famen organisoimaa toimintaa. Pilottivuonna 2020 kehitettiin toimintaa valtakunnallisesti ja nyt starttaa toinen toimintavuosi. Ohjelman käynnistyttyä järjestetään tarjotaan aktoreille henkilökohtaista mentorointia omien tarpeiden ja lähtökohtien mukaan. Sen lisäksi järjestetään korona-tilanne huomioiden yritysvierailuja, joissa verkostoidutaan ja tutustutaan yrityksen pelikenttään sekä kuullaan koripallotaustaisen yritysjohtajan näkemyksiä niin työelämästä kuin omasta urastaan.

Ohjelman rehtorina ja yhtenä mentoreista toimii yrittäjäneuvos Antti Zitting. Mentoreiden mentorina osaamistaan jakaa Maikku Miettinen.

 

Kenelle?

Mukaan voi hakea koripallotaustaiset henkilöt, jotka kaipaavat tukea opiskeluun, työelämään tai koripallouraan liittyvien kysymysten ratkaisuun. Hakijoina voivat olla mm. juuri uransa lopettaneet pelaajat/valmentajat/tuomarit, koripalloammattilaisuudesta haaveilevat, koripallon ja opiskelun/työelämän yhdistäjät, seurauralle aikovat, jne.

Mitä ohjelma tarjoaa hakijalle:

  • Urheilu-uran osaamisen sanoittaminen ja hyödyntäminen työelämässä
  • Henkilökohtaista keskustelutukea elämänhallintaan, urheilu-uraan tai työuraan liittyen
  • Johtajuus urheilusta jalostettuna työelämään, naisille naisjohtajuus-mentorointi lisänä
  • Yritysvierailut ja niissä kokemuksen jakaminen - vierailut yrityksissä, joissa kuullaan koripallotaustaisen johdon kokemuksia ja tutustutaan yrityksen toimintaan
  • Verkostoitumisen merkitys, kansainvälisyys ja joukkuetaidot
  • Mentori ja aktori – vuorovaikutteinen oppiminen kahden välisissä keskusteluissa
  • Kokeneiden mentorien henkilökohtaista tukea
  • Työelämävalmiuksien parantaminen urheilu-uran jälkeen - katseen suuntaaminen työelämän mahdollisuuksiin

 

Ohjelma on tarkoitettu yli 18-vuotiaille ja kaikille ympäri Suomen sarjatasosta riippumatta. Valtakunnallisen ohjelman tapahtumat sijoittuvat pääkaupunkiseudulle, mutta järjestämme myös etäyhteyksiä, jolloin  paikkasidonnaisuutta ei ole. Ohjelma on joustava, mukanaolijoita palveleva, joten toivomme hakijoita ympäri Suomea ja räätälöimme aikatauluja osallistujien tarpeiden mukaisesti. Henkilökohtainen mentori voi toimia etäyhteyksien avulla, joten siinäkään mielessä toiminta ei ole paikkasidonnaista.

 

Aikataulu

Avoin haku läpi vuoden ohjelmaan. Keväällä ja syksyllä järjestetään yhteistapaamiset verkostoitumisen ja mentoroinnin syventämisen merkeissä. Tapaamiset ja yritysvierailut jatkuvat loppuvuoteen 2021 saakka, jolloin pidetään viimeinen yhteistilaisuus.

 

Termit

Aktori = koripallotaustainen valmennettava, joka on motivoitunut oppimaan ja joka haluaa käsitellä tilannettaan itselleen etsityn soveltuvan mentorin/mentorien kanssa.

Mentori = koripallotaustainen kokeneempi toimija, joka on sitoutunut jakamaan osaamistaan aktorin kanssa.

Mentorointi = Tavoitteellinen ja vuorovaikutteinen luottamuksellisuuteen perustuva prosessi, jossa tavoitteena on molempien osapuolien oppiminen.

 

Hakeminen

Hae mukaan aktoriksi ohjelmaan! Lähetä vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot vähintään seuraavat tiedot: Nimi, ikä, paikkakunta, koripallotausta, miksi haluat mukaan ohjelmaan, millaista mentorointia kaipaat ja urasuunnitelma/työtilanne.
Haku ei ole auki toiminnassa tällä hetkellä.

 

 

Oletko halukas mentoriksi tai yritysvierailukohteeksi, ota suoraan yhteys alumnikoordinaattoriin (kts. yhteystiedot alla)! Mentoriohjelmassa pääosassa ovat mentoriparien tai -pienryhmien omat itsenäiset tapaamiset, joissa käsitellään työelämään ja omaan aiheeseen liittyviä teemoja. Työskentelyä tukevat yhteiset tapaamiset muiden aktorien ja mentorien kanssa. Videolla yksi mentoriohjelman työryhmän jäsenistä Maikku Miettinen antaa työvälineitä mentoriparien työskentelyyn.

 

Juha Dahlström kertoo videolla urheilijan kaksoisuran tukemisesta ja osaamisen sanoittamisesta, jotka ovat Kentältä johtajuuteen -mentoriohjelmankin tärkeitä osa-alueita.

 

 

Ohjelman kehittyessä tavoitteena on monistaa se paikallistoimijoiden tueksi, sekä luoda kansainvälistä vaihto- ja verkostotoimintaa.

Mentorointiohjelma käynnistyi osana Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa alumnitoiminnan kehittämishanketta 2019-2020.

 

Lisätietoja:

Juha Matti Holopainen
Koripallomuseoyhdistyksen pj.
040 7011532