RIBARI - korislehti

RIBARI on korisalumnien toteuttama julkaisu, joka palvelee ensisijaisesti koripalloalumneja. Tavoite on dokumentoida ja levittää olemassa olevaa koripallokulttuuria ja innostaa alumneja jakamaan kokemuksiaan ja kannustaa heitä aktiiviseen toimintaan lajin parissa. RIBARI-nimi liittyy levypalloon ja juontuu ajatuksesta "antaa lajille takaisin".

RIBARI:n sisältö kattaa katveen aktiivisen kilpailutoiminnan, ”katukoriksen” ja siihen liittyvän ajankohtaisen kulttuurin ja aktiivisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ulkopuolella.
Elävä historia jää tallentamatta, jota pyrimme tällä kattamaan. Koripallo-ottelun pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen tapahtuma on historiaa ja siirtyy usein vain muistinvaraan, tarinoiksi.

RIBARI:n työryhmässä ovat: Hannu Ahonen (päätoimittaja), Pirta Mikkola (graafikko/taittaja), Heli Toikka ja Miikka Nevasalo.

Tule mukaan tekemään korishistoriaa! 

RIBARI:t löydät lukusali.fi -osoitteesta TÄÄLTÄ!
 
Seuraavan RIBARIN ilmestyminen on kesällä 2023.
 
RIBARI:n on jatkossa tarkoitus ilmestyä muutamia kertoja vuodessa sähköisenä sekä printtiversiona (mikäli tarvittava määrä mainostajia saadaan mukaan).
 
Ensimmäistä numeroa juhlistettiin tekemällä lehdestä painettu versio. Ja tukijoiden myötä toteutetaan aina mahdollisuuksien mukaan myös printtiversio.
Tule mukaan mahdollistamaan sen painaminen!
Oheisena RIBARIN mediakortti.
 
 
 
 
RIBARIn yhteyshenkilöt.  Päätomittaja Hannu Ahonen, e-mail hannu.h.ahonen@gmail.com , gsm 0504143033 . Lehden taittaja Pirta Mikkola ,e-mail  pirtamikkola@gmail.com, gsm. 05405504419. Toimituspäällikkö Miikka Nevassalo, e.mail miika.nevasalo@ultrahack.org ja Heli Toikka, e-mail heli.toikka@cursor.fi , gsm 0456517811.